• LPOŻ

  Zapewniamy bezpieczeństwo przeciwpożarowe budynków

 • LPOŻ

  Opracowujemy dokumentację z zakresu ochrony przeciwpożarowej 

 • LPOŻ

  Zapewniamy należyty stan techniczny systemów i urządzeń przeciwpożarowych

capitol

Symulacje CFD

Wykonujemy symulacje CFD weryfikujące poprawność działania wentylacji

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
capitol

NASZE USŁUGI

Oferujemy szeroki wachlarz usług związanych z bezpieczeństwem przeciwpożarowym

Bezpieczeństwo obiektów

Realizacja zadań związana z zapewnieniem bezpieczeństwa przeciwpożarowego obiektów.

Urządzenia przeciwpożarowe

Zapewnianie należytego stanu technicznego systemów i urządzeń przeciwpożarowych

Dokumentacja przeciwpożarowa

Opracowywanie dokumentacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

WSPÓŁPRACA

Gwarantujemy pełną satysfakcję z powierzonych nam zadań

Rozpocznij współpracę

LPOŻ Wiesław B. Leśniakiewicz Rzeczoznawstwo i Doradztwo Przeciwpożarowe

 • biuro@lpoz.pl
 • 601-425-201
 • 501-923-369
 • 07-230 Mostówka ul. Osiedlowa 6