Twoje bezpieczeństwo w naszych rękach

Skontaktuj się!
Co oferuję?

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe budynków

Ochrona przeciwpożarowa budynków LPOŻ
to gwarancja ochrony życia, zdrowia i mienia przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.

Szeroki zakres naszych usług obejmuje m.in. bieżącą kontrolę nad obiektami, szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej, zabezpieczenie i wykonywanie przeglądów urządzeń przeciwpożarowych, tworzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, opiniowanie dokumentacji technicznej czy wykonywanie zadymiania obiektów budowlanych weryfikujących poprawność działania wentylacji.

Sprawdź

nasze usługi przeciwpożarowe:

Bezpieczeństwo obiektów

Urządzenia przeciwpożarowe

Dokumentacja przeciwpożarowa

Zadymianie

Więcej ›
Więcej ›
Więcej ›
Więcej ›

Nasze usługi

Bezpieczeństwo

obiektów

Realizacja zadań związanych

z zapewnieniem bezpieczeństwa przeciwpożarowego budynków.

 • Bieżąca kontrola obiektu w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
 • Określanie potrzeb związanych z ochroną przeciwpożarową w obiektach.
 • Planowanie inwestycji związanych z ochroną przeciwpożarową
 • Szkolenia pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej
 • Organizacja, przygotowanie i przeprowadzanie próbnych ewakuacji.
 • Nadzór nad należytym wykonaniem umów związanych z ochroną przeciwpożarową.
 • Organizowanie i koordynowanie prac związanych z konsultacjami i odbiorami przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Urządzenia

przeciwpożarowe

Zapewnienie należytego stanu technicznego systemów
i urządzeń przeciwpożarowych.

 • Zabezpieczenie urządzeń podczas prac w ich bezpośredniej bliskości.
 • Wykonywanie przeglądów urządzeń przeciwpożarowych (konserwacja gaśnic przenośnych, hydrantów wewnętrznych i węży hydrantowych).
 • Kontrolowanie czasookresów przeglądów i egzekwowanie zaleceń dokumentacji powykonawczej.
 • Wykonywanie przeglądów systemów pożarowych (system oddymiania klatek schodowych, stałe urządzenia gaśnicze, systemy alarmowe).
 • Zapewnienie odpowiedniego dostępu i pola pracy do zainstalowanych urządzeń przeciwpożarowych
 • Nadzór nad podmiotami zewnętrznymi obsługującymi systemy i instalacje ochrony technicznej mającej wpływ na ochronę ppoż. oraz wykonującymi prace niebezpieczne pożarowo.

Dokumentacja

przeciwpożarowa

Opracowywanie dokumentacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

 • Wykonywanie symulacji analiz numerycznych CFD, weryfikujących poprawność działania wentylacji oddymiających.
 • Tworzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.› Opracowywanie planów, instrukcji oraz zaleceń z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
 • Przygotowywanie opinii w sprawach dotyczących ochrony przeciwpożarowej.
 • Prowadzenie korespondencji oraz współpraca z jednostkami Państwowej Straży Pożarnej.
 • Opiniowanie oraz sprawdzanie projektowej dokumentacji technicznej przeznaczonej do realizacji inwestycji i remontów pod kątem zgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej.
 • Opracowywanie scenariuszy pożarowych.
 • Wykonywanie ekspertyz technicznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Zadymianie

Wykonywanie zadymiania obiektów budowlanych weryfikujących poprawność działania wentylacji.

 • Wykonujemy próby odbiorowe systemów oddymiania przy użyciu specjalistycznych generatorów ciepłego dymu.
 • Temperatura dymu wynosi ok. 1500 C, co gwarantuje większą wiarygodność testu, niż w przypadku stosowania zimnego dymu teatralnego bądź świec dymnych.
 • Wytwarzany dym nie pozostawia żadnych śladów ani osadów. Nie jest szkodliwy dla zdrowia ani dla środowiska, dlatego próby można bezpiecznie wykonywać w obiekcie gotowym do odbioru.
 • Urządzenia wytwarzające sztuczny dym można wykorzystać również do badania szczelności pomieszczeń (bez zastosowania źródła ciepła).

O mnie

Właściciel,

Główny Rzeczoznawca


gen. bryg. st.spocz. dr h.c.

Wiesław Bogdan Leśniakiewicz

 • Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.
 • Doktor honoris causa Lwowskiego Uniwersytetu Bezpieczeństwa Życia Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych we Lwowie.
 • Od 1992 do 1997 Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tagu.
 • W latach 1997 - 2003 Komendant Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.
 • Od 2003 do 2006 Komendant Wojewódzki PSP w Warszawie.
 • W latach 2006 - 2008 Zastępca Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej - Szef Obrony Cywilnej Kraju.
 • Od 2008 do 2016 Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej - Szef Obrony Cywilnej.

Kontakt

UL. OSIEDLOWA
607-230 MOSTÓWKA

Polityka prywatności